Mededeling

Collapse
No announcement yet.

icoontjes,startpagina en favorieten

Collapse
X
 •  
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • icoontjes,startpagina en favorieten

  ik raak de startpagina: search the web, niet kwijt, icoontjes op het bureaublad niet en lastige favorieten krijg ik ook niet weg, wie weet raad?
  het hijack log is als bijlage toegevoegd:bij voorbaat hartelijk dank!!

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 13:48:58, on 31-12-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
  C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\ewupdater.exe
  C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
  C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE
  C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
  C:\Program Files\Windows AdService\WinAdServ.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Windows AdService\WinAdSlave.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\unzipped\hijackthis\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://rkhrrewokbsydclrpbvdlqil.com/ojA4xJQ2KHx_pePR_IiX9MKqwm_qrSzI/IxtzIelxLaGzbpc0RoV9UXWttex5OwH.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7935AED1-D4BA-E72E-2D90-72C9C7F31D94} - C:\DOCUME~1\klaas\APPLIC~1\INTRA1~1\jump vga.exe
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar.dll
  O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AHQInit] C:\Program Files\Creative\SBLive\Program\AHQInit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update] iuermyo.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ewupdater] C:\WINDOWS\ewupdater.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Ad-aware] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-aware.exe" +c
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Nuria] C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows AdService] C:\Program Files\Windows AdService\WinAdServ.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [2REGSANTEBIB] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MailPing2Regs\Cast Great.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update] iuermyo.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update] iuermyo.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [EggsFast] C:\DOCUME~1\klaas\APPLIC~1\TRANSC~1\Cdrom Less Jugs.exe
  O4 - Startup: PowerReg Scheduler V3.exe
  O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab30149.cab
  O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=311badeb971ec6d42dc4a2cc19a3b0c0153419ad8ecb7b410e3ec8912f5ea1b0efcd1d224d5af10 a6ac34147d3b9234c2ceed85d129c6435554f9dac71a38866c4:22ba94afaeafbb11535c336c858f6465
  O16 - DPF: {288C5F13-7E52-4ADA-A32E-F5BF9D125F98} (CR64Loader Object) - http://www.miniclip.com/bestfriends/miniclipGameLoader.dll
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28578.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28177.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab30149.cab
  O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab30149.cab
  O16 - DPF: {CE69F98F-2AF3-4306-BAC6-A79070EDA1B4} (Zylom Loader Object) - http://game16.zylomgames.com/activex/zylomloader.cab
  Last edited by Crash; 31-12-04, 16:44. Reden: Bijlage verwijderd en inhoud in bericht geplaatst.

 • #2
  Hoi,

  Je hebt dus messenger plus mét sponsers geïnstalleerd en dat is de reden van de problemen die je ondervindt.
  Verder staat er nog andere troep op je systeem ook.

  Dus ik vraag het volgende om te doen:

  Ga via configuratiescherm naar software > programma's wijzigen/verwijderen en kijk of volgende programma's aanwezig zijn en de-installeer die:

  Messenger Plus!
  ewupdater
  Windows AdService


  REBOOT daarna je pc.

  Ik zie dat je nog een oudere versie van hijackthis gebruikt. Dus, beter om die eerst te updaten.
  Start hijackthis, klik op 'misc tools'>Check for update online. Download de nieuwe versie (1.99), unzip het en plaats het in een permanente map.
  (Als de update-functie niet werkt kan je de nieuwste versie hier downloaden)

  Post daarna een nieuw logje met de nieuwe versie van hijackthis en kopieer en plak die gewoon in je volgend bericht ipv als bijlage mee te sturen.
  Microsoft MVP - Consumer Security
  Director of Research @ Malwarebytes
  Mijn Blog

  Comment


  • #3
   icoontjes

   ik heb messenger plus verwijderd, maar de icoontjes ed staan er helaas nog. de andere twee zag ik niet staan. van de nieuwe hijack het log:Logfile of HijackThis v1.99.0
   Scan saved at 15:58:39, on 31-12-2004
   Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
   C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
   C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
   C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
   C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
   C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE
   C:\WINDOWS\Mixer.exe
   C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
   C:\WINDOWS\ewupdater.exe
   C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
   C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE
   C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
   C:\Program Files\Windows AdService\WinAdServ.exe
   C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
   C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe
   C:\Program Files\Windows AdService\WinAdSlave.exe
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
   c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
   C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
   C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
   C:\Program Files\hijackthis.exe

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.lkokzletpcgbhsszwgmjfcnss.com/ojA4xJQ2KHx_pePR_IiX9MKqwm_qrSzI/IxtzIelxLZ5C_hg751g7UXWttex5OwH.html
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O2 - BHO: (no name) - {7935AED1-D4BA-E72E-2D90-72C9C7F31D94} - C:\DOCUME~1\klaas\APPLIC~1\INTRA1~1\jump vga.exe
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar.dll
   O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
   O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
   O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
   O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
   O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [AHQInit] C:\Program Files\Creative\SBLive\Program\AHQInit.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update] iuermyo.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [ewupdater] C:\WINDOWS\ewupdater.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Ad-aware] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-aware.exe" +c
   O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [Nuria] C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Windows AdService] C:\Program Files\Windows AdService\WinAdServ.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
   O4 - HKLM\..\Run: [2REGSANTEBIB] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MailPing2Regs\Cast Great.exe
   O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update] iuermyo.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update] iuermyo.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [EggsFast] C:\DOCUME~1\klaas\APPLIC~1\TRANSC~1\Cdrom Less Jugs.exe
   O4 - Startup: PowerReg Scheduler V3.exe
   O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
   O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
   O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmsearch.html
   O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmbacklinks.html
   O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmcache.html
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
   O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmsimilar.html
   O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmtrans.html
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll
   O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
   O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab
   O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab30149.cab
   O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=311badeb971ec6d42dc4a2cc19a3b0c0153419ad8ecb7b410e3ec8912f5ea1b0efcd1d224d5af10 a6ac34147d3b9234c2ceed85d129c6435554f9dac71a38866c4:22ba94afaeafbb11535c336c858f6465
   O16 - DPF: {288C5F13-7E52-4ADA-A32E-F5BF9D125F98} (CR64Loader Object) - http://www.miniclip.com/bestfriends/miniclipGameLoader.dll
   O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28578.cab
   O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
   O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28177.cab
   O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab30149.cab
   O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab30149.cab
   O16 - DPF: {CE69F98F-2AF3-4306-BAC6-A79070EDA1B4} (Zylom Loader Object) - http://game16.zylomgames.com/activex/zylomloader.cab
   O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
   O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
   O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
   O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
   O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
   O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
   O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
   O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
   O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
   O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

   Comment


   • #4
    Ok.. dan pakken we het manueel aan...

    * Download en installeer CCleaner
    Nog niet gebruiken

    * Zorg ervoor dat je verborgen mappen en bestanden weergegeven zijn. Hoe deze weer te geven.
    * Start hijackthis en vink volgende items aan:

    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.lkokzletpcgbhsszwgmjfcns...XWttex5OwH.html
    O2 - BHO: (no name) - {7935AED1-D4BA-E72E-2D90-72C9C7F31D94} - C:\DOCUME~1\klaas\APPLIC~1\INTRA1~1\jump vga.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update] iuermyo.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ewupdater] C:\WINDOWS\ewupdater.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Windows AdService] C:\Program Files\Windows AdService\WinAdServ.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [2REGSANTEBIB] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MailPing2Regs\Cast Great.exe
    O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update] iuermyo.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update] iuermyo.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [EggsFast] C:\DOCUME~1\klaas\APPLIC~1\TRANSC~1\Cdrom Less Jugs.exe
    O4 - Startup: PowerReg Scheduler V3.exe
    O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_f...35c336c858f6465


    * Sluit alle open vensters behalve hijackthis en klik: Fix Checked.

    * Start nu je pc op in VEILIGE MODE. Hoe start ik in veilige mode op.

    * Zoek daarna via verkenner volgende items en verwijder deze manueel indien nog aanwezig:

    C:\WINDOWS\ewupdater.exe
    C:\Program Files\Windows AdService <==deze map
    C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\klaas\APPLICATION DATA\INTRA1... <==deze map (begint met deze letters)
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MailPing2Regs <==deze map
    C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\klaas\APPLICATION DATA\TRANSC... <==deze map, begint met deze letters.

    * Start Ccleaner en klik op Run Cleaner (rechts onderaan)

    * Reboot je pc terug normaal en post een nieuw hijackthislogje.
    Microsoft MVP - Consumer Security
    Director of Research @ Malwarebytes
    Mijn Blog

    Comment


    • #5
     icoontjes

     prachtig prachtig, tot nu.!!!!!
     icoontjes weg startpagina gaat weer en favorieten ook weer normaal.
     hier nog een keer de log file.heel heel erg bedankt!!!!!!!!

     Logfile of HijackThis v1.99.0
     Scan saved at 16:50:48, on 31-12-2004
     Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
     C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
     C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE
     C:\WINDOWS\Mixer.exe
     C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
     C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
     C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE
     C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
     C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
     C:\WINDOWS\ewupdater.exe
     C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
     C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
     C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
     C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
     C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
     C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
     C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
     C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
     C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
     C:\Program Files\hijackthis.exe

     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://wwcpjlwisoxrxzvpw.net/ojA4xJQ2KHx_pePR_IiX9MKqwm_qrSzI/IxtzIelxLYmibj5Yy/kfkXWttex5OwH.html
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/
     O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar.dll
     O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
     O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
     O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
     O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
     O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
     O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [AHQInit] C:\Program Files\Creative\SBLive\Program\AHQInit.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Ad-aware] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-aware.exe" +c
     O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [Nuria] C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
     O4 - HKLM\..\Run: [Windows AdService] C:\Program Files\Windows AdService\WinAdServ.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [ewupdater] C:\WINDOWS\ewupdater.exe
     O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
     O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
     O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmsearch.html
     O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmbacklinks.html
     O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmcache.html
     O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
     O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmsimilar.html
     O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmtrans.html
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll
     O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
     O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
     O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab
     O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab30149.cab
     O16 - DPF: {288C5F13-7E52-4ADA-A32E-F5BF9D125F98} (CR64Loader Object) - http://www.miniclip.com/bestfriends/miniclipGameLoader.dll
     O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28578.cab
     O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
     O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28177.cab
     O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab30149.cab
     O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab30149.cab
     O16 - DPF: {CE69F98F-2AF3-4306-BAC6-A79070EDA1B4} (Zylom Loader Object) - http://game16.zylomgames.com/activex/zylomloader.cab
     O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
     O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
     O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
     O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
     O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
     O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
     O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
     O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
     O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
     O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

     Comment


     • #6
      Ok, ziet er al beter uit maar we zijn er nog niet. Blijkbaar heb je ewupdater niet verwijderd want hij staat nog altijd in je processen. Deze moet echt weg!! Niet gevonden? Verborgen mappen en bestanden laten weergeven zoals ik in vorige post al gevraagd heb?

      * Start hijackthis en vink volgende items aan:

      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://wwcpjlwisoxrxzvpw.net/ojA4xJ...XWttex5OwH.html
      O4 - HKLM\..\Run: [Windows AdService] C:\Program Files\Windows AdService\WinAdServ.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [ewupdater] C:\WINDOWS\ewupdater.exe


      * Sluit alle open vensters behalve hijackthis en klik: Fix Checked.

      * Start nu je pc op in VEILIGE MODE. Hoe start ik in veilige mode op.

      * Zoek daarna via verkenner volgende items en verwijder deze manueel indien nog aanwezig:

      C:\WINDOWS\ewupdater.exe

      en kijk eens of volgende map:
      C:\Program Files\Windows AdService nog aanwezig is en verwijder die ook.

      * Reboot je pc terug normaal en post een nieuw hijackthislogje.
      Microsoft MVP - Consumer Security
      Director of Research @ Malwarebytes
      Mijn Blog

      Comment


      • #7
       icoontjes

       dit is toch prachtig dat dit zo op oudejaarsdag nog gefixt wordt!!
       ik was zo flauw en boos dat die rommel op de pc zit en niet eens verwijderd of veranderd kan worden. ik ben der echt heel blij mee. dank u dank u danku.
       nog een keer het logje:
       Logfile of HijackThis v1.99.0
       Scan saved at 17:29:04, on 31-12-2004
       Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
       MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

       Running processes:
       C:\WINDOWS\System32\smss.exe
       C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
       C:\WINDOWS\system32\services.exe
       C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
       C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\system32\logonui.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
       C:\WINDOWS\Explorer.EXE
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
       C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
       C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
       C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE
       C:\WINDOWS\Mixer.exe
       C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
       C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
       C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE
       C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
       C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
       C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
       C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
       C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe
       C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
       C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
       C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
       C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
       C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
       C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
       C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
       C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
       C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
       C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
       C:\Program Files\hijackthis.exe

       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/
       O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
       O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
       O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar.dll
       O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
       O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
       O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
       O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar.dll
       O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
       O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
       O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [AHQInit] C:\Program Files\Creative\SBLive\Program\AHQInit.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE
       O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
       O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [Ad-aware] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-aware.exe" +c
       O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE
       O4 - HKLM\..\Run: [Nuria] C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
       O4 - HKLM\..\Run: [ewupdater] C:\WINDOWS\ewupdater.exe
       O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
       O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
       O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmsearch.html
       O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmbacklinks.html
       O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmcache.html
       O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
       O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmsimilar.html
       O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\googletoolbar.dll/cmtrans.html
       O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll
       O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
       O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
       O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab
       O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab30149.cab
       O16 - DPF: {288C5F13-7E52-4ADA-A32E-F5BF9D125F98} (CR64Loader Object) - http://www.miniclip.com/bestfriends/miniclipGameLoader.dll
       O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28578.cab
       O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
       O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28177.cab
       O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab30149.cab
       O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab30149.cab
       O16 - DPF: {CE69F98F-2AF3-4306-BAC6-A79070EDA1B4} (Zylom Loader Object) - http://game16.zylomgames.com/activex/zylomloader.cab
       O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
       O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
       O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
       O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
       O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
       O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
       O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
       O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
       O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
       O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

       Comment


       • #8
        Hoi,

        Deze nog fixen in hijackthis en dit moet volstaan:

        O4 - HKLM\..\Run: [ewupdater] C:\WINDOWS\ewupdater.exe

        Hoe zo'n toestanden voorkomen:

        Bezoek ASAP http://windowsupdate.microsoft.com/
        want je hebt zelfs SP1 niet op je systeem staan. Zolang je de updates niet hebt zal je systeem onveilig blijven.

        Download en installeer alvast Hitman Pro
        Kijk op de site hoe je het programma juist moet instellen (screenshot aanwezig)
        Dit is een automatische tool die een volledige systeemscan doet met verschillende antispywarescanners zoals spybot s&d, adaware se, spysweeper.. Ook installeert het spywareblaster en configureert die automatisch voor je. Je hoeft gewoon niks te doen, Hitman Pro doet dit allemaal automatisch voor je, alsook het updaten van je antispywarescanners. Als je al bepaalde programma's hebt die Hitman ook bevat, dan is het niet nodig om deze te deïnstalleren. Laat Hitman Pro regelmatig runnen.

        En kies eventueel een alternatieve browser zoals Opera of Firefox.

        En ik raad je ook aan om af en toe een online virusscan uit te voeren. housecall en/of Bitdefender. Want, wat de ene scanner niet kan vinden, kan een andere misschien wel.
        Zorg er ook voor dat je virusscanner die op je systeem geïnstalleerd is altijd up to date is!!

        Bekijk ook eens deze 2 filmpjes.. Heel interessant:        Happy surfing again!
        Microsoft MVP - Consumer Security
        Director of Research @ Malwarebytes
        Mijn Blog

        Comment

        Sorry, you are not authorized to view this page
        Working...
        X
        😀
        🥰
        🤢
        😎
        😡
        👍
        👎