Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Vervelende icoontjes op het bureaublad

Collapse
X
 •  
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Vervelende icoontjes op het bureaublad

  Geacht forum,

  Sinds een aantal dagen staan er niet verwijderbare icoontjes op het bureaublad. Zoals Travel Poker Cardgames enzovoort. Kunt u mij helpen deze humbug te verwijderen?

  Hieronder volgt het hijacklog.
  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 16:18:24, on 31-12-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  C:\WINDOWS\fssqoatf.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\a2\a2guard.exe
  C:\PROGRA~1\PANICW~1\POP-UP~1\PSFree.exe
  C:\Program Files\Weather Watcher\ww.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\ePrompter\ePrompter.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\MSIMN.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\hijackthis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.aspsxifiayggqckqvpadln.uk/eoWv580NM29SMr4g5TmRPhU0nWiPV/dSl4SASWRp2ajYrlqvyZxEoxGfj5GacEdY.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hetnet.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://searchweb2.com/passthrough/index.html?http://www.google.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer van Het Net
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {717771C8-543A-CD22-1DF9-AB3909094506} - C:\DOCUME~1\J6E2D~1.FEE\APPLIC~1\KINDBY~1\Meal save.exe
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [qRlGc] C:\WINDOWS\fssqoatf.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [-
  ] C:\WINDOWS\fssqoatf.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Amen Cdrom Warn Scr] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\tray heck amen cdrom\16 pure.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook
  O4 - HKCU\..\Run: [a²] "C:\Program Files\a2\a2guard.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [PopUpStopperFreeEdition] "C:\PROGRA~1\PANICW~1\POP-UP~1\PSFree.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [WeatherWatcher] "C:\Program Files\Weather Watcher\ww.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Flaw joy] C:\DOCUME~1\J6E2D~1.FEE\APPLIC~1\ObjGlue\Bend corn dumb.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Startup: ePrompter.lnk = C:\Program Files\ePrompter\ePrompter.exe
  O4 - Startup: Hitman Pro.lnk = C:\Program Files\Hitman Pro\hitmanpro.exe
  O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Startup: Outlook.lnk = C:\Program Files\Outlook Express\MSIMN.EXE
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hetnet.nl
  O16 - DPF: {018A066F-584A-422F-AC4C-0B1F5FE5C040} (VacPro.olanda_ver3) - http://advnt01.com/dialer/olanda_ver3.CAB
  O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540006} - http://www.errorguard.com/installation/Install.cab
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/253ef45f7baab8a79316/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {CA034DCC-A580-4333-B52F-15F98C42E04C} (Downloader Class) - http://www.stopzilla.com/_download/Auto_Installer/dwnldr.cab
  O16 - DPF: {CC05BC12-2AA2-4AC7-AC81-0E40F83B1ADF} (Live365Player Class) - http://www.live365.com/players/play365.cab
  O16 - DPF: {FE8287E9-5F43-11D3-ABCA-00105A5C1F46} (HouseCall Control) - http://www.housecall.nl/housecall/xscan4.cab
  O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

 • #2
  Hoi,

  Je hebt blijkbaar messenger plus met sponsers geïnstalleerd. Dus, ik raad je aan om eerst messenger plus te deïnstalleren. Die kan je wanneer je systeem terug clean is terug installeren, maar deze keer zonder sponsers. (Deze optie kan je kiezen bij het begin van de installatie).

  Tijdens de uninstall ervan zal je een sponservenster krijgen zoals je hier een voorbeeld ziet: http://www.msgplus.net/images/sponsor_uninstall.jpg
  Als je deze niet ziet, kijk dan eens in je taakbar. In dat venster typ je de code in die je te zien krijgt en klik op uninstall.
  Dan gewoon verdere instructies opvolgen die gegeven worden.

  Daarna deïnstalleer je ook ISTsvc

  En download en run deze tool ook maar: http://securityresponse.symantec.com...r/FxIstbar.exe

  REBOOT je pc en post een nieuw logje.
  Microsoft MVP - Consumer Security
  Director of Research @ Malwarebytes
  Mijn Blog

  Comment


  • #3
   Vervelende icoontjes op bureaublad

   Een goed en gezond 2005 toegewenst!

   Ik heb alles uitgevoerd zoals is aangegeven, maar de icoontjes staan nog steeds op het bureaublad. Wat kan ik verder doen?

   met vriendelijke groeten,

   Jac Art   Oorspronkelijk geplaatst door miekiemoes
   Hoi,

   Je hebt blijkbaar messenger plus met sponsers geïnstalleerd. Dus, ik raad je aan om eerst messenger plus te deïnstalleren. Die kan je wanneer je systeem terug clean is terug installeren, maar deze keer zonder sponsers. (Deze optie kan je kiezen bij het begin van de installatie).

   Tijdens de uninstall ervan zal je een sponservenster krijgen zoals je hier een voorbeeld ziet: http://www.msgplus.net/images/sponsor_uninstall.jpg
   Als je deze niet ziet, kijk dan eens in je taakbar. In dat venster typ je de code in die je te zien krijgt en klik op uninstall.
   Dan gewoon verdere instructies opvolgen die gegeven worden.

   Daarna deïnstalleer je ook ISTsvc

   En download en run deze tool ook maar: http://securityresponse.symantec.com/avcenter/FxIstbar.exe

   REBOOT je pc en post een nieuw logje.

   Comment


   • #4
    Hoi Jac Art,

    Alvast ook een gezond 2005 gewenst. Wat je verder kan doen is... is nl. een nieuw hijackthislogje plaatsen, zoals ik al gevraagd had.
    Dan pakken we het verder aan.
    Microsoft MVP - Consumer Security
    Director of Research @ Malwarebytes
    Mijn Blog

    Comment


    • #5
     Vervelende icoontjes op bureaublad

     Oorspronkelijk geplaatst door miekiemoes
     Hoi Jac Art,

     Alvast ook een gezond 2005 gewenst. Wat je verder kan doen is... is nl. een nieuw hijackthislogje plaatsen, zoals ik al gevraagd had.
     Dan pakken we het verder aan.

     Dag Miekiemoes,

     Dank voor uw goede wensen!
     Hier volgt een nieuw logje.

     Logfile of HijackThis v1.99.0
     Scan saved at 15:05:21, on 1-1-2005
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
     C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
     C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
     C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
     C:\WINDOWS\fssqoatf.exe
     C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
     C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
     C:\Program Files\a2\a2guard.exe
     C:\PROGRA~1\PANICW~1\POP-UP~1\PSFree.exe
     C:\Program Files\Weather Watcher\ww.exe
     C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     C:\Program Files\ePrompter\ePrompter.exe
     C:\Program Files\Outlook Express\MSIMN.EXE
     C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
     C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe
     C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
     c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
     C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE
     C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
     C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
     C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
     C:\WINDOWS\System32\alg.exe
     C:\WINDOWS\explorer.exe
     C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
     C:\Program Files\hijackthis.exe

     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.gkfaiksdvfmxdjtmm.com/eoWv580NM29SMr4g5TmRPhU0nWiPV/dSl4SASWRp2aj5KaEuWCGYcRGfj5GacEdY.html
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hetnet.nl
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer van Het Net
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
     O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O2 - BHO: (no name) - {717771C8-543A-CD22-1DF9-AB3909094506} - C:\DOCUME~1\J6E2D~1.FEE\APPLIC~1\KINDBY~1\Meal save.exe
     O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
     O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
     O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
     O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
     O4 - HKLM\..\Run: [qRlGc] C:\WINDOWS\fssqoatf.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [-
     ] C:\WINDOWS\fssqoatf.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Amen Cdrom Warn Scr] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\tray heck amen cdrom\16 pure.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
     O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook
     O4 - HKCU\..\Run: [a²] "C:\Program Files\a2\a2guard.exe"
     O4 - HKCU\..\Run: [PopUpStopperFreeEdition] "C:\PROGRA~1\PANICW~1\POP-UP~1\PSFree.exe"
     O4 - HKCU\..\Run: [WeatherWatcher] "C:\Program Files\Weather Watcher\ww.exe"
     O4 - HKCU\..\Run: [Flaw joy] C:\DOCUME~1\J6E2D~1.FEE\APPLIC~1\ObjGlue\Bend corn dumb.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
     O4 - Startup: ePrompter.lnk = C:\Program Files\ePrompter\ePrompter.exe
     O4 - Startup: Hitman Pro.lnk = C:\Program Files\Hitman Pro\hitmanpro.exe
     O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
     O4 - Startup: Outlook.lnk = C:\Program Files\Outlook Express\MSIMN.EXE
     O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
     O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
     O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
     O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
     O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
     O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hetnet.nl
     O16 - DPF: {018A066F-584A-422F-AC4C-0B1F5FE5C040} (VacPro.olanda_ver3) - http://advnt01.com/dialer/olanda_ver3.CAB
     O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540006} - http://www.errorguard.com/installation/Install.cab
     O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/253ef45f7baab8a79316/netzip/RdxIE601.cab
     O16 - DPF: {CA034DCC-A580-4333-B52F-15F98C42E04C} (Downloader Class) - http://www.stopzilla.com/_download/Auto_Installer/dwnldr.cab
     O16 - DPF: {CC05BC12-2AA2-4AC7-AC81-0E40F83B1ADF} (Live365Player Class) - http://www.live365.com/players/play365.cab
     O16 - DPF: {FE8287E9-5F43-11D3-ABCA-00105A5C1F46} (HouseCall Control) - http://www.housecall.nl/housecall/xscan4.cab
     O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
     O23 - Service: Symantec Password Validation Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
     O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE
     O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
     O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
     O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
     O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

     Comment


     • #6
      Ok...

      * Start hijackthis en vink volgende items aan:

      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.gkfaiksdvfmxdjtmm.com/eo...Gfj5GacEdY.html

      O2 - BHO: (no name) - {717771C8-543A-CD22-1DF9-AB3909094506} - C:\DOCUME~1\J6E2D~1.FEE\APPLIC~1\KINDBY~1\Meal save.exe

      O4 - HKLM\..\Run: [qRlGc] C:\WINDOWS\fssqoatf.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [-] C:\WINDOWS\fssqoatf.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [Amen Cdrom Warn Scr] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\tray heck amen cdrom\16 pure.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
      O4 - HKCU\..\Run: [Flaw joy] C:\DOCUME~1\J6E2D~1.FEE\APPLIC~1\ObjGlue\Bend corn dumb.exe

      O16 - DPF: {018A066F-584A-422F-AC4C-0B1F5FE5C040} (VacPro.olanda_ver3) - http://advnt01.com/dialer/olanda_ver3.CAB
      O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/253ef45...ip/RdxIE601.cab


      * Sluit nu alle vensters behalve hijackthis en klik op 'fix checked'

      * Start nu je pc op in VEILIGE MODE. Hoe start ik in veilige mode op.

      * Zorg ervoor dat je verborgen mappen en bestanden weergegeven zijn. Hoe deze weer te geven.

      * Zoek daarna via verkenner volgende items en verwijder deze manueel (de vetgedrukte items):

      C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\J6E2D....FEE\APPLICATION DATA\ObjGlue <==deze map
      C:\Program Files\ISTsvc <==deze map
      C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\tray heck amen cdrom <==deze map
      C:\WINDOWS\fssqoatf.exe
      C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\J6E2D....FEE\APPLICATION DATA\KINDBY... <==deze map, begint met deze letters

      * Ga daarna naar start > uitvoeren en typ: cleanmgr en klik op ok.
      Laat het je systeem scannen op bestanden die moeten verwijderd worden.
      Zorg er wel voor dat je daar enkel maar 'tijdelijke bestanden', 'tijdelijke internetbestanden' en 'prullenbak' staan aangevinkt.
      Klik daarna op ok.

      * Reboot je pc terug normaal, start hijackthis, 'scan', 'save log' en post hier een nieuw logje.
      Microsoft MVP - Consumer Security
      Director of Research @ Malwarebytes
      Mijn Blog

      Comment


      • #7
       Vervelende icoontjes op bureaublad

       Geachte help miekimoes,

       Hoera, de vervelende icoontjes zijn, na opschoning, weg!

       Hartelijk dank voor de geweldige deskundige help!!!!!!!

       Ik heb enkel de volgende mappen niet kunnen traceren.
       C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\J6E2D....FEE\APPLICATION DATA\ObjGlue <==deze [/B]

       C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\J6E2D....FEE\APPLICATION DATA\KINDBY... <==deze map, begint met deze letters

       Hieronder volgt een nieuw logje.

       Logfile of HijackThis v1.99.0
       Scan saved at 10:42:47, on 2-1-2005
       Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
       MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

       Running processes:
       C:\WINDOWS\System32\smss.exe
       C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
       C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
       C:\WINDOWS\system32\services.exe
       C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
       C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\Explorer.EXE
       C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
       C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
       C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
       C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
       C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
       C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
       C:\Program Files\a2\a2guard.exe
       C:\PROGRA~1\PANICW~1\POP-UP~1\PSFree.exe
       C:\Program Files\Weather Watcher\ww.exe
       C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
       C:\Program Files\ePrompter\ePrompter.exe
       C:\Program Files\Outlook Express\MSIMN.EXE
       C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
       C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
       C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE
       C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
       C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
       C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
       C:\WINDOWS\System32\alg.exe
       C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
       C:\Program Files\hijackthis.exe

       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.ksiqfvceulalqqt.com/eoWv580NM29SMr4g5TmRPhU0nWiPV/dSl4SASWRp2aghx5t4rPEEWBGfj5GacEdY.jsp
       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hetnet.nl
       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer van Het Net
       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
       O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
       O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
       O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
       O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
       O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
       O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
       O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
       O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [-
       ] C:\WINDOWS\fssqoatf.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
       O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook
       O4 - HKCU\..\Run: [a²] "C:\Program Files\a2\a2guard.exe"
       O4 - HKCU\..\Run: [PopUpStopperFreeEdition] "C:\PROGRA~1\PANICW~1\POP-UP~1\PSFree.exe"
       O4 - HKCU\..\Run: [WeatherWatcher] "C:\Program Files\Weather Watcher\ww.exe"
       O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
       O4 - Startup: ePrompter.lnk = C:\Program Files\ePrompter\ePrompter.exe
       O4 - Startup: Hitman Pro.lnk = C:\Program Files\Hitman Pro\hitmanpro.exe
       O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
       O4 - Startup: Outlook.lnk = C:\Program Files\Outlook Express\MSIMN.EXE
       O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
       O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
       O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
       O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
       O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
       O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
       O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hetnet.nl
       O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540006} - http://www.errorguard.com/installation/Install.cab
       O16 - DPF: {CA034DCC-A580-4333-B52F-15F98C42E04C} (Downloader Class) - http://www.stopzilla.com/_download/Auto_Installer/dwnldr.cab
       O16 - DPF: {CC05BC12-2AA2-4AC7-AC81-0E40F83B1ADF} (Live365Player Class) - http://www.live365.com/players/play365.cab
       O16 - DPF: {FE8287E9-5F43-11D3-ABCA-00105A5C1F46} (HouseCall Control) - http://www.housecall.nl/housecall/xscan4.cab
       O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
       O23 - Service: Symantec Password Validation Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
       O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE
       O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
       O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
       O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
       O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

       Oorspronkelijk geplaatst door miekiemoes
       Ok...

       * Start hijackthis en vink volgende items aan:

       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.gkfaiksdvfmxdjtmm.com/eo...Gfj5GacEdY.html

       O2 - BHO: (no name) - {717771C8-543A-CD22-1DF9-AB3909094506} - C:\DOCUME~1\J6E2D~1.FEE\APPLIC~1\KINDBY~1\Meal save.exe

       O4 - HKLM\..\Run: [qRlGc] C:\WINDOWS\fssqoatf.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [-] C:\WINDOWS\fssqoatf.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [Amen Cdrom Warn Scr] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\tray heck amen cdrom\16 pure.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [Flaw joy] C:\DOCUME~1\J6E2D~1.FEE\APPLIC~1\ObjGlue\Bend corn dumb.exe

       O16 - DPF: {018A066F-584A-422F-AC4C-0B1F5FE5C040} (VacPro.olanda_ver3) - http://advnt01.com/dialer/olanda_ver3.CAB
       O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/253ef45...ip/RdxIE601.cab


       * Sluit nu alle vensters behalve hijackthis en klik op 'fix checked'

       * Start nu je pc op in VEILIGE MODE. [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]Hoe start ik in veilige mode op.

       * Zorg ervoor dat je verborgen mappen en bestanden weergegeven zijn. [url=http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1117602.htm]Hoe deze weer te geven.

       * Zoek daarna via verkenner volgende items en verwijder deze manueel (de vetgedrukte items):

       C:\DOCUMENTS AND SETTINGS[/B]\J6E2D....FEE\APPLICATION DATA\ObjGlue <==deze map
       C:\Program Files\ISTsvc <==deze map
       C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\tray heck amen cdrom <==deze map
       C:\WINDOWS\fssqoatf.exe
       C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\J6E2D....FEE\APPLICATION DATA\KINDBY... <==deze map, begint met deze letters

       * Ga daarna naar start > uitvoeren en typ: cleanmgr en klik op ok.
       Laat het je systeem scannen op bestanden die moeten verwijderd worden.
       Zorg er wel voor dat je daar enkel maar 'tijdelijke bestanden', 'tijdelijke internetbestanden' en 'prullenbak' staan aangevinkt.
       Klik daarna op ok.

       * Reboot je pc terug normaal, start hijackthis, 'scan', 'save log' en post hier een nieuw logje.

       Comment


       • #8
        Hoi,

        Ziet er al beter uit.
        Wat betreft die items die je niet gevonden hebt.. Heb je wel effectief je verborgen mappen en bestanden laten weergeven zoals ik al in mijn voorgaande post heb weergegeven? Controleer dit nogmaals en zoek dan eens terug naar die mappen.

        Verder mag je nog het volgende aanvinken en fixen in hijackthis:

        R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.ksiqfvceulalqqt.com/eoWv...BGfj5GacEdY.jsp
        O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [-] C:\WINDOWS\fssqoatf.exe

        reboot daarna je pc nog eens en post een nieuw hijackthislogje.
        Microsoft MVP - Consumer Security
        Director of Research @ Malwarebytes
        Mijn Blog

        Comment


        • #9
         Vervelende icoontjes op bureaublad

         Beste support miekimoes,

         Vreemd maar helaas! Ik heb de aangeven mappen helemaal doorgespit, maar de bedoelde submappen niet gevonden.

         Hieronder het meest recente logje.

         Logfile of HijackThis v1.99.0
         Scan saved at 13:31:35, on 2-1-2005
         Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
         MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

         Running processes:
         C:\WINDOWS\System32\smss.exe
         C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
         C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
         C:\WINDOWS\system32\services.exe
         C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
         C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\Explorer.EXE
         C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
         C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
         C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
         C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe
         C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
         C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
         C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
         C:\Program Files\a2\a2guard.exe
         C:\PROGRA~1\PANICW~1\POP-UP~1\PSFree.exe
         C:\Program Files\Weather Watcher\ww.exe
         C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
         C:\Program Files\ePrompter\ePrompter.exe
         C:\Program Files\Hitman Pro\hitmanpro.exe
         C:\Program Files\Outlook Express\MSIMN.EXE
         C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
         C:\DOCUME~1\J6E2D~1.FEE\LOCALS~1\Temp\is-4NB6Q.tmp\is-O91QF.tmp
         C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe
         C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
         C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE
         C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
         C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
         C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
         C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
         C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
         C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
         C:\WINDOWS\System32\alg.exe
         C:\Program Files\hijackthis.exe

         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
         R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hetnet.nl
         R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer van Het Net
         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
         O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
         O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
         O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
         O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
         O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
         O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
         O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
         O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
         O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook
         O4 - HKCU\..\Run: [a²] "C:\Program Files\a2\a2guard.exe"
         O4 - HKCU\..\Run: [PopUpStopperFreeEdition] "C:\PROGRA~1\PANICW~1\POP-UP~1\PSFree.exe"
         O4 - HKCU\..\Run: [WeatherWatcher] "C:\Program Files\Weather Watcher\ww.exe"
         O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
         O4 - Startup: ePrompter.lnk = C:\Program Files\ePrompter\ePrompter.exe
         O4 - Startup: Hitman Pro.lnk = C:\Program Files\Hitman Pro\hitmanpro.exe
         O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
         O4 - Startup: Outlook.lnk = C:\Program Files\Outlook Express\MSIMN.EXE
         O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
         O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
         O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
         O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
         O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
         O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
         O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hetnet.nl
         O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540006} - http://www.errorguard.com/installation/Install.cab
         O16 - DPF: {CA034DCC-A580-4333-B52F-15F98C42E04C} (Downloader Class) - http://www.stopzilla.com/_download/Auto_Installer/dwnldr.cab
         O16 - DPF: {CC05BC12-2AA2-4AC7-AC81-0E40F83B1ADF} (Live365Player Class) - http://www.live365.com/players/play365.cab
         O16 - DPF: {FE8287E9-5F43-11D3-ABCA-00105A5C1F46} (HouseCall Control) - http://www.housecall.nl/housecall/xscan4.cab
         O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
         O23 - Service: Symantec Password Validation Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
         O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE
         O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
         O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
         O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
         O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe         Oorspronkelijk geplaatst door miekiemoes
         Hoi,

         Ziet er al beter uit.
         Wat betreft die items die je niet gevonden hebt.. Heb je wel effectief je verborgen mappen en bestanden laten weergeven zoals ik al in mijn voorgaande post heb weergegeven? Controleer dit nogmaals en zoek dan eens terug naar die mappen.

         Verder mag je nog het volgende aanvinken en fixen in hijackthis:

         R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.ksiqfvceulalqqt.com/eoWv...BGfj5GacEdY.jsp
         O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [-] C:\WINDOWS\fssqoatf.exe

         reboot daarna je pc nog eens en post een nieuw hijackthislogje.

         Comment


         • #10
          Ja, dit is ook mogelijk dat je die idd niet meer terugvindt. Blijkbaar heeft het deïnstalleren van messenger plus deze al verwijderd.

          Start je pc eens in veilige mode en ga naar start > uitvoeren > en typ in: %temp%
          Verwijder heel die inhoud die je ziet.

          Ik denk dat dit verder zal moeten volstaan. Je log ziet er alvast terug clean uit.
          Ondervind je nog problemen?
          Microsoft MVP - Consumer Security
          Director of Research @ Malwarebytes
          Mijn Blog

          Comment


          • #11
           Vervelende icoontjes op bureaublad

           Dag miekiemoes,

           In "uitvoeren" heb ik "%temp%" getikt en daardoor kwam het zoekscherm te voorschijn. Hier het nog eens ingetikt. Geen resultaten weer te geven!

           Ik dank u nogmaals voor de zeer snelle, adequate en correcte hulp!

           Ik wens u verder nog een prettige zondag en dat u nog maar heel vaak anderen tot support mag wezen!

           met vriendelijke groet,

           Jac Art


           Oorspronkelijk geplaatst door miekiemoes
           Ja, dit is ook mogelijk dat je die idd niet meer terugvindt. Blijkbaar heeft het deïnstalleren van messenger plus deze al verwijderd.

           Start je pc eens in veilige mode en ga naar start > uitvoeren > en typ in: %temp%
           Verwijder heel die inhoud die je ziet.

           Ik denk dat dit verder zal moeten volstaan. Je log ziet er alvast terug clean uit.
           Ondervind je nog problemen?

           Comment


           • #12
            Vreemd dat je niks zag staan in die tempmap.
            Download en installeer alvast dit tooltje maar:
            CCleaner

            Deze verwijdert overbodige bestanden zoals de inhoud van je tempmappen, index.dat...en andere. Gewoon starten en op Run Cleaner klikken rechts onderaan.
            Ik gebruik dit tooltje bijna dagelijks en ben er heel tevreden over.

            Hoe zo'n toestanden voorkomen:

            Ik zie al dat je HimanPro hebt staan, dus dit is OK Laat Hitman Pro regelmatig runnen.

            Tijdens het surfen, klik niet overal klakkeloos op ja als je dit gevraagd wordt... doe dit enkel wanneer je het volledig vertrouwt.

            En kies eventueel een alternatieve browser zoals Opera of Firefox.

            En ik raad je ook aan om af en toe een online virusscan uit te voeren. housecall en/of Bitdefender. Want, wat de ene scanner niet kan vinden, kan een andere misschien wel.
            Zorg er ook voor dat je virusscanner die op je systeem geïnstalleerd is altijd up to date is!!

            En... geregeld eens een bezoekje brengen aan: http://windowsupdate.microsoft.com/

            Bekijk ook eens deze 2 filmpjes.. Heel interessant:            Happy surfing again!
            Microsoft MVP - Consumer Security
            Director of Research @ Malwarebytes
            Mijn Blog

            Comment


            • #13
             Vervelende icoontjes op bureaublad

             Beste miekiemoes,

             We blijven contact houden

             Ik heb Ccleaner gedownload en laten werken. Er zijn evengoed toch nog weer zaken aan het licht gekomen.

             Ook heb ik alvast 1 filmpje bekeken.

             Op mijn pc heb ik naast Norton ook nog A2 staan , wat ik af en toe laat draaien.

             Ik zal de andere door u aangeven online virusscanners regelmatig laten draaien.

             Ik heb nog wel een vraagje over Firefox en Opera.

             Ik heb gemerkt dat Firefox niet door iedere website wordt ondersteund. Ik lees b.v. een krant op internet. De familieadvertenties zijn bij IE goed te traceren, maar Mozilla of Firefox maakt daar een rommeltje van. Als ik b.v bij IE op een advertentie klik dan wordt die grijs en als ik dan dubbelklik dan komt die advertentie uitvergroot in een apart venster te staan. Bij Firefox gaat dat mis en wordt b.v. de hele pagina grijs en kan ik dus niet selectief te werk gaan.
             Ik zou het nog eens bij Opera kunnen proberen, maar ik heb mijn twijfels.

             Misschien weet u ook hier een antwoord op!

             Enne.....Nog hartelijk dank voor al die fijne tips!!

             met vriendelijke groet,

             Jac

             Oorspronkelijk geplaatst door miekiemoes
             Vreemd dat je niks zag staan in die tempmap.
             Download en installeer alvast dit tooltje maar:
             [url=http://www.ccleaner.com/]CCleaner

             Deze verwijdert overbodige bestanden zoals de inhoud van je tempmappen, index.dat...en andere. Gewoon starten en op Run Cleaner klikken rechts onderaan.
             Ik gebruik dit tooltje bijna dagelijks en ben er heel tevreden over.

             Hoe zo'n toestanden voorkomen:

             Ik zie al dat je HimanPro hebt staan, dus dit is OK Laat Hitman Pro regelmatig runnen.

             Tijdens het surfen, klik niet overal klakkeloos op ja als je dit gevraagd wordt... doe dit enkel wanneer je het volledig vertrouwt.

             En kies eventueel een alternatieve browser zoals [url=http://www.opera.com]Opera of [url=http://www.mozilla.org/products/firefox/]Firefox.

             En ik raad je ook aan om af en toe een online virusscan uit te voeren. [url=http://housecall.trendmicro.com/]housecall en/of [url=http://www.bitdefender.com/scan/licence.php]Bitdefender. Want, wat de ene scanner niet kan vinden, kan een andere misschien wel.
             Zorg er ook voor dat je virusscanner die op je systeem geïnstalleerd is altijd up to date is!!

             En... geregeld eens een bezoekje brengen aan: http://windowsupdate.microsoft.com/

             Bekijk ook eens deze 2 filmpjes.. Heel interessant:
             http://www2.trosradar.nl/mediaplayer/player.php?videoID=524&mode=dossier#
             http://www.benedelman.org/spyware/security-111804.wmv

             Happy surfing again!

             Comment


             • #14
              [Mod edit] Bericht verwijderd zie hier onder[/Mod edit]
              Last edited by Crash; 02-01-05, 20:33. Reden: Niet bevoegd om hier te posten.

              Comment


              • #15
               @Rik Wessels.
               Welkom op ASO.

               Je bent niet bevoegd om hier te posten.
               Zie hier voor info:


               Om die reden dus je bericht weggehaald.
               Grtz Lex.

               Kijk ook even naar ==> de huisregels <==, dit kan zeer verhelderend werken.
               Moederbord / Processor; Gigabyte GA-X58 Extreme / Core i7 920 2,66GHz @3,67GHz.
               Koeler; Thermal right 120 Ultra Extreme met Sharkoon 120x120x25mm fan.
               Geheugen / Harddisks; Dominator GT 6GB 1600MHz in Triple-channel / OCZ Agility 2 60GB (SSD), OCZ Agility 2 120GB (SSD).
               Videokaarten / Monitoren; 2x Club3d GTX460 Overclocked Edition in SLI / 2x Samsung 2253BW (22 inch).
               Branders; Plextor 820SA.
               Speakers; Logitech z5500.
               Toetsenbord / Muis; Logitech G15 / G5.

               Comment

               Sorry, you are not authorized to view this page
               Working...
               X
               😀
               🥰
               🤢
               😎
               😡
               👍
               👎