Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Zwaar irritante Spyware achtige zooi :(

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Zwaar irritante Spyware achtige zooi :(

  Een HijackThis List van mij:

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 6:32:06 PM, on 12/31/2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\HHVcdV6Sys\VC6SecS.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\HHVcdV6Sys\VC6Play.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Virtual CD v6\System\VC6Tray.exe
  C:\WINDOWS\system32\?hkdsk.exe
  C:\Documents and Settings\Rob\Application Data\sawt.exe
  C:\WINDOWS\System32\WISPTIS.EXE
  C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
  C:\Downloads\hijackthis.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files\mIRC\mirc.exe
  C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\WINDOWS\explorer.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.buldog-search.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.buldog-search.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.alcatel.com/consumer/dsl/
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{30192F8D-0958-44E6-B54D-331FD39AC959} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {50CEBC23-28E8-7948-9868-2CA71D3F92C9} - C:\WINDOWS\System32\lrfpbq.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2ZS\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LiveMonitor] C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [VC6Player] C:\Program Files\HHVcdV6Sys\VC6Play.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [7uC4qd] C:\WINDOWS\onjab.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [AAW] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\Ad-Aware.exe" "+b1"
  O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] C:\Program Files\Creative\MediaSource\GO\CTCMSGo.exe /SCB
  O4 - HKCU\..\Run: [RemoteCenter] C:\Program Files\Creative\MediaSource\RemoteControl\RCMan.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [MSAgent] C:\WINDOWS\hhnt.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Lroe] C:\Documents and Settings\Rob\Application Data\sawt.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Owic] C:\WINDOWS\System32\?hkdsk.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Begone] c:\freescan\freescan.exe -FastScan
  O4 - Startup: Shortcut to i-Speeder.exe.lnk = C:\Program Files\MSI\i-Speeder\i-Speeder.exe
  O4 - Global Startup: FuzzyLogic4.lnk = C:\Program Files\MSI\FuzzyLogic4\FuzzyLogic4.exe
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'xfire_lsp_10650.dll' missing
  O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com
  O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com
  O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com
  O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)
  O15 - Trusted IP range: 67.19.178.84
  O15 - Trusted IP range: (HKLM)
  O16 - DPF: {4E330863-6A11-11D0-BFD8-006097237877} (InstallFromTheWeb ActiveX Control) - http://tw.msi.com.tw/autobios/client/iftwclix.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by19fd.bay19.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B1462E83-481D-4D88-BBF5-540E65DD29FA}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
  O21 - SSODL: Web Event Logger - {7EFBAEFF-EE02-1333-ABDF-416572E5D639} - C:\WINDOWS\System32\Peeeekcc.dll
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Virtual CD v6 Management Service - H+H Software GmbH - C:\Program Files\HHVcdV6Sys\VC6SecS.exe

  Het probleem wat ik heb is als volgt:

  1: Er komt om de zoveel tijd een internet browser pop up uit het niets met de website van www.buldog-search.com en kan nergens vinden waar ik dit uitgezet krijg .
  2: Er komt steeds een klein install schermpje met daarin "installing ...... bla bla" en daarna meteen nog een schermpje met daarin "Select your country" een soort van Dialer install/verbindings programmaatje denk ik :S.

  Iemand enig idee hoe ik dit opgelost krijg?

  Vriendelijke Groet MnC
  Last edited by MnC2004; 31-12-04, 17:38.

 • #2
  Hoi MnC2004,

  Deinstalleer Spyware Begone even, het is een verkeerd programma. ( http://www.spywarewarrior.com/rogue_anti-spyware.htm )

  1. Vink onderstaande regels aan in HijackThis:

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.buldog-search.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.buldog-search.com/

  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{30192F8D-0958-44E6-B54D-331FD39AC959} - (no file)

  O2 - BHO: (no name) - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {50CEBC23-28E8-7948-9868-2CA71D3F92C9} - C:\WINDOWS\System32\lrfpbq.dll

  O4 - HKLM\..\Run: [7uC4qd] C:\WINDOWS\onjab.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSAgent] C:\WINDOWS\hhnt.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Lroe] C:\Documents and Settings\Rob\Application Data\sawt.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Owic] C:\WINDOWS\System32\?hkdsk.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Begone] c:\freescan\freescan.exe -FastScan

  O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com
  O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com
  O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com
  O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)
  O15 - Trusted IP range: 67.19.178.84
  O15 - Trusted IP range: (HKLM)

  O21 - SSODL: Web Event Logger - {7EFBAEFF-EE02-1333-ABDF-416572E5D639} - C:\WINDOWS\System32\Peeeekcc.dll
  2. Sluit alle andere vensters en browsers, en klik op de knop “Fix Checked”.

  3. Start opnieuw op in veilige modus.
  Zorg ervoor dat verborgen bestanden en mappen zichtbaar zijn: Verkenner > Extra > Mapopties > Tablad Weergave > scroll naar beneden en vink het vakje voor "Verborgen bestanden en mappen weergeven" aan.

  4. Ga naar Windows Verkenner (Rechtsklikken op Start - Verkennen). Zoek en verwijder het volgende:
  Map:
  c:\freescan

  Bestanden:
  C:\WINDOWS\onjab.exe
  C:\WINDOWS\hhnt.exe
  C:\Documents and Settings\Rob\Application Data\sawt.exe
  C:\WINDOWS\System32\lrfpbq.dll

  5. Start opnieuw op in normale modus, maak een nieuw logje aan met HijackThis, en post dat hier

  Comment


  • #3
   Hoi,

   Het is al weer even geleden, maar zijn je problemen nu opgelost? Zo niet, plaats dan even een nieuw logje op het forum.

   Je laatste logje was met HijackThis 1.99.0, de juiste versie dus, maar zorg er ook voor dat je nieuwe logje ook met deze versie gemaakt is. Wanneer je deze versie niet (meer) hebt, kun je hem hier downloaden: http://www.nucia.eu/downloads/hijackthis/index.html. Maak hiermee een nieuw logje aan, en post dat hier.

   Comment


   • #4
    Aangezien reactie is uitgebleven, veronderstel ik dat het probleem is opgelost en sluit ik deze thread.

    Comment

    Working...
    X
    😀
    🥰
    🤢
    😎
    😡
    👍
    👎