Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Niet verwijderbare links en mappen in favorieten en op bureaublad

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Niet verwijderbare links en mappen in favorieten en op bureaublad

  Hallo,

  Let Op! Dit bericht staat zonder logfile ook op "helpmij.nl"..

  Ik heb een hardnekkig probleem waar ik maar niet vanaf kom.
  OS = Windows XP + SP 1&2

  Diverse icoontjes op mijn bureaublad welk niet verwijderd/verplaatst kunnen worden door actief te maken en delete te drukken cq met rechter muisknop verschijnt geen selectiebox.

  Precies diezelfde en andere links plus mappen staan ook in mijn favorieten en kunnen niet verwijderd worden, bij favorieten indelen staan zij niet eens in het lijstje net als in de map favorieten waar deze ook niet te vinden zijn.

  Voorheen kon ik telkens weer de links verwijderen van lob.com, lob2.com en idem van searchweb.

  http://searchweb2.com/search/search...ing&src=desktop is een van de adressen.
  Website Hosting, Card Games, Bingo, Printer Cartridges, Casino Online, Travel en Poker staan op mijn bureaublad.
  Cool Stuff, Travel, Shopping ea staan in mijn favorieten.

  Logfile is gemaakt na het gebruik van Hitman Pro van Mark Loman. Dank aan SJJ voor de verwijzing.

  Wie weet de oplossing?

  Bij voorbaat dank.


  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 20:35:14, on 1-1-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nokia\Tools\NclTray.exe
  C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\iolo\System Mechanic 5 Professional\PopupStopper.exe
  C:\Program Files\iolo\System Mechanic 5 Professional\SMUtilityBar.exe
  C:\Program Files\InterMute\AdSubtract\AdSub.exe
  C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\FireTrust\MailWasher Pro\MailWasher.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.tjcaflpdrjpuynatqsujhqjox.com/gHPTZgZiVNlbXvEv67hz9pCkeOaMEq0aoTNPzqMr6my6LSSgIq2UK6nWzJ_bmpQs.cgi
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://members1.chello.nl/~w.teunissenjansen/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://members1.chello.nl/~w.teunissenjansen/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://members1.chello.nl/~w.teunissenjansen/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=localhost:1040
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {61A1C9CF-F229-D396-94F1-D797E68416FD} - C:\DOCUME~1\Eigenaar\APPLIC~1\DALEDU~1\Find beep.exe
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O3 - Toolbar: AdSubtract Toolbar - {F14AABDD-0232-4e5a-9B52-4178AC0A62B5} - C:\WINDOWS\system32\adsubtb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Nokia Tray Application] C:\Program Files\Common Files\Nokia\Tools\NclTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\PROGRA~1\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [Fork warn for mfcd] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Locks Bat Fork Warn\loudstupid.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ProxyPlatform] C:\DOCUME~1\Eigenaar\APPLIC~1\SpamFlaw\Ante browse.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Shareaza] "C:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe" -tray
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [System Mechanic Popup Stopper] "C:\Program Files\iolo\System Mechanic 5 Professional\PopupStopper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [iolo System Mechanic Utility Bar] "C:\Program Files\iolo\System Mechanic 5 Professional\SMUtilityBar.exe"
  O4 - Startup: AdSubtract.lnk = C:\Program Files\InterMute\AdSubtract\AdSub.exe
  O4 - User Startup: AdSubtract.lnk = C:\Program Files\InterMute\AdSubtract\AdSub.exe
  O4 - Global Startup: Kaspersky Anti-Hacker.lnk = ?
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: AdSubtract: Bypass Site - res://C:\Program Files\interMute\AdSubtract\AdSub.exe/360
  O8 - Extra context menu item: AdSubtract: Cloak Image - res://C:\Program Files\interMute\AdSubtract\AdSub.exe/361
  O8 - Extra context menu item: AdSubtract: Report Site - res://C:\Program Files\interMute\AdSubtract\AdSub.exe/359
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar3.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra button: PICgrabber - {4964E240-D53C-11D5-BDA9-444553540000} - C:\Program Files\PICgrabber\PICGRABBER.EXE (HKCU)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PICgrabber - Movie&Image Search/Download Software - {4964E240-D53C-11D5-BDA9-444553540000} - C:\Program Files\PICgrabber\PICGRABBER.EXE (HKCU)
  O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (Installer Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1095698809328
  O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} - http://toolbar.google.com/data/nl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab
  O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (clsDefault Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB
  O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/sj/en/check/qdiagh.cab?312

 • #2
  Na het lezen van andere treads/forums gerelateerd aan "searchweb2" heb ik hijackthis nogmaals gerund in veilige-mode en vervolgens niet herkenbare toei laten verwijderen..
  Gelukkig ben ik weer even van "Searchweb" verlost..

  Comment


  • #3
   Aangezien de topicstarter niet meer heeft gereageerd op deze thread ga ik er vanuit dat het probleem is opgelost.
   Mocht dit niet zo zijn; maak een nieuw logje met HijackThis en post hem in de juiste sectie.

   Oude logs worden ivm de overzichtelijkheid niet heropend.


   \\Gesloten
   \\Verplaatst


   Het rapaille dat per Przewalskipaard arriveerde bij het feeëriek gesitueerde etablissement - komma -

   "Verwar de waarheid niet met de mening van de meerderheid"

   Comment

   Working...
   X
   😀
   🥰
   🤢
   😎
   😡
   👍
   👎