Mededeling

Collapse
No announcement yet.

probleem met winctladalt.exe

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • probleem met winctladalt.exe

  Afgesplitst van de thread van Eddy.

  ik heb dus hetzelfde probleem als eddy, maar daar komt nog een ander groot probleem bij.
  De laatste tijd steeds vaker als ik achter de pc zit dan doet de pc allemaal dingen uit zich zelf, als ik dan met de muis beweeg dan sluit het vensters af en opent allemaal dingen. Heel vaag.
  Ik heb hier ook een logfile van hijackthis, ik hoop dat je me kunt helpen.
  m.v.g eric

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 10:31:07 PM, on 1/1/2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\ntrtscan.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\tmlisten.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\ofcdog.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\pccntmon.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  C:\Program Files\Windows ControlAd\WinCtlAd.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows ControlAd\WinCtlAdAlt.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\pccntupd.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.couldnotfind.com/search_page.html?&account_id=153510
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.google.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: 69.20.16.183 auto.search.msn.com
  O1 - Hosts: 69.20.16.183 search.netscape.com
  O1 - Hosts: 69.20.16.183 ieautosearch
  O2 - BHO: Search Relevancy - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B877923E1} - C:\PROGRA~1\SEARCH~1\SEARCH~1.DLL
  O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdsg.dll (file missing)
  O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - D:\Eric\FlashFXP\IEFlash.dll
  O3 - Toolbar: IEMenuExtension toolbar - {6b95678d-30a4-4ff8-a72f-4208340c1f7f} - C:\Program Files\IEMenuExtension\tbextn.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [OfficeScanNT Monitor] "C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\pccntmon.exe" -HideWindow
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteAgent] C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\RAUAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [SrchfstUpdate] C:\WINDOWS\srchupdt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IE Menu Extension toolbar] rundll32.exe "C:\PROGRA~1\IEMENU~1\tbextn.dll" DllShowTB
  O4 - HKLM\..\Run: [SESync] "C:\Program Files\SED\SED.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows ControlAd] C:\Program Files\Windows ControlAd\WinCtlAd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Spyware Stormer] C:\Program Files\Spyware Stormer\SpywareStormer.Exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - D:\Eric\Bluetooth\btsendto_ie_ctx.htm
  O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\aklsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\aklsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\aklsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\aklsp.dll
  O16 - DPF: {00134F72-5284-44F7-95A8-52A619F70751} (ObjWinNTCheck Class) - http://sns01/officescan/ClientInstall/WinNTChk.cab
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {08D75BB0-D2B5-11D1-88FC-0080C859833B} (OfficeScan Corp Edition Web-Deployment SetupIniCtrl Class) - http://sns01/officescan/clientinstall/setupini.cab
  O16 - DPF: {08D75BC1-D2B5-11D1-88FC-0080C859833B} (OfficeScan Corp Edition Web-Deployment SetupCtrl Class) - http://sns01/officescan/clientinstall/setup.cab
  O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=130b64fa8d58f89b5d53c225f5173a2257cc5cfcd571bf770eae53a02eea1b7f08ab906e9c1ce65 6b98aa5f71d4a91969d88d9b6:31d48985cc1ddd8f3b71b1913b7df00d
  O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540006} (CInstall Class) - http://www.errorguard.com/installation/Install.cab
  O16 - DPF: {238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3} (Citrix ICA Client) - https://portal.hesasd.nl/Citrix/ICAWEB/en/ica32/ica32t.exe
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/23efad0f4a45b31e8906/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {5EFE8CB1-D095-11D1-88FC-0080C859833B} (OfficeScan Corp Edition Web-Deployment ObjRemoveCtrl Class) - http://sns01/officescan/clientinstall/RemoveCtrl.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093940176846
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {79849612-A98F-45B8-95E9-4D13C7B6B35C} (Loader2 Control) - http://static.topconverting.com/activex/mp3.ocx
  O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} (iTunesDetector Class) - http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/detection/ITDetector.cab
  O16 - DPF: {DC187740-46A9-11D5-A815-00B0D0428C0C} - http://ds1.downloadtech.net/cn1060/pcpowerscan.cab
  O16 - DPF: {E2F2B9D0-96B9-4B25-B90C-636ECB207D18} - http://www.whenusearch.com/WUInstSECS.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6A92B93D-E573-4417-A958-86AA730FBF18}: NameServer = 62.251.0.6 62.251.0.7
  O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service - Roxio Inc. - C:\WINDOWS\System32\ImapiRox.exe
  O23 - Service: ISEXEng - Unknown - C:\WINDOWS\system32\angelex.exe
  O23 - Service: OfficeScanNT RealTime Scan - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\ntrtscan.exe
  O23 - Service: OfficeScanNT Listener - Unknown - C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\tmlisten.exe
  Last edited by slick rejection; 01-01-05, 21:52.

 • #2
  Ik heb gedaan wat miekemoes heeft gezegd tegen eddy en ik hoop dat nu mijn probleem met winctladalt voorbij is.
  Het andere probleem wil ik dan nog graag mee geholpen worden.
  (Als dat ook niet al verholpen is)
  mvg eric


  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 10:46:59 PM, on 1/1/2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\ntrtscan.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\tmlisten.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\ofcdog.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\pccntmon.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\RAUAgent.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  C:\Program Files\Spyware Stormer\SpywareStormer.Exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\pccntupd.exe
  C:\Documents and Settings\Eric\Desktop\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.couldnotfind.com/search_page.html?&account_id=153510
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.google.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: 69.20.16.183 auto.search.msn.com
  O1 - Hosts: 69.20.16.183 search.netscape.com
  O1 - Hosts: 69.20.16.183 ieautosearch
  O2 - BHO: Search Relevancy - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B877923E1} - C:\PROGRA~1\SEARCH~1\SEARCH~1.DLL
  O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdsg.dll (file missing)
  O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - D:\Eric\FlashFXP\IEFlash.dll
  O3 - Toolbar: IEMenuExtension toolbar - {6b95678d-30a4-4ff8-a72f-4208340c1f7f} - C:\Program Files\IEMenuExtension\tbextn.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [OfficeScanNT Monitor] "C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\pccntmon.exe" -HideWindow
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteAgent] C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\RAUAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [SrchfstUpdate] C:\WINDOWS\srchupdt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IE Menu Extension toolbar] rundll32.exe "C:\PROGRA~1\IEMENU~1\tbextn.dll" DllShowTB
  O4 - HKLM\..\Run: [SESync] "C:\Program Files\SED\SED.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Spyware Stormer] C:\Program Files\Spyware Stormer\SpywareStormer.Exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - D:\Eric\Bluetooth\btsendto_ie_ctx.htm
  O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\aklsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\aklsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\aklsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\aklsp.dll
  O16 - DPF: {00134F72-5284-44F7-95A8-52A619F70751} (ObjWinNTCheck Class) - http://sns01/officescan/ClientInstall/WinNTChk.cab
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {08D75BB0-D2B5-11D1-88FC-0080C859833B} (OfficeScan Corp Edition Web-Deployment SetupIniCtrl Class) - http://sns01/officescan/clientinstall/setupini.cab
  O16 - DPF: {08D75BC1-D2B5-11D1-88FC-0080C859833B} (OfficeScan Corp Edition Web-Deployment SetupCtrl Class) - http://sns01/officescan/clientinstall/setup.cab
  O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=130b64fa8d58f89b5d53c225f5173a2257cc5cfcd571bf770eae53a02eea1b7f08ab906e9c1ce65 6b98aa5f71d4a91969d88d9b6:31d48985cc1ddd8f3b71b1913b7df00d
  O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540006} (CInstall Class) - http://www.errorguard.com/installation/Install.cab
  O16 - DPF: {238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3} (Citrix ICA Client) - https://portal.hesasd.nl/Citrix/ICAWEB/en/ica32/ica32t.exe
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/23efad0f4a45b31e8906/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {5EFE8CB1-D095-11D1-88FC-0080C859833B} (OfficeScan Corp Edition Web-Deployment ObjRemoveCtrl Class) - http://sns01/officescan/clientinstall/RemoveCtrl.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093940176846
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {79849612-A98F-45B8-95E9-4D13C7B6B35C} (Loader2 Control) - http://static.topconverting.com/activex/mp3.ocx
  O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} (iTunesDetector Class) - http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/detection/ITDetector.cab
  O16 - DPF: {DC187740-46A9-11D5-A815-00B0D0428C0C} - http://ds1.downloadtech.net/cn1060/pcpowerscan.cab
  O16 - DPF: {E2F2B9D0-96B9-4B25-B90C-636ECB207D18} - http://www.whenusearch.com/WUInstSECS.cab
  O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service - Roxio Inc. - C:\WINDOWS\System32\ImapiRox.exe
  O23 - Service: ISEXEng - Unknown - C:\WINDOWS\system32\angelex.exe
  O23 - Service: OfficeScanNT RealTime Scan - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\ntrtscan.exe
  O23 - Service: OfficeScanNT Listener - Unknown - C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\tmlisten.exe

  Comment


  • #3
   Aangezien de topicstarter niet meer heeft gereageerd op deze thread ga ik er vanuit dat het probleem is opgelost.
   Mocht dit niet zo zijn; maak een nieuw logje met HijackThis en post hem in de juiste sectie.

   Oude logs worden ivm de overzichtelijkheid niet heropend.


   \\Gesloten
   \\Verplaatst


   Het rapaille dat per Przewalskipaard arriveerde bij het feeëriek gesitueerde etablissement - komma -

   "Verwar de waarheid niet met de mening van de meerderheid"

   Comment

   Working...
   X
   😀
   🥰
   🤢
   😎
   😡
   👍
   👎