Mededeling

Collapse
No announcement yet.

ik zou heel blij zijn als iemand mij hiermee help:)

Collapse
X
 •  
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • ik zou heel blij zijn als iemand mij hiermee help:)

  welke moet ik verwijderen?

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 1:00:01, on 2-1-2005
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  F:\WINDOWS\System32\smss.exe
  F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  F:\WINDOWS\system32\services.exe
  F:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  F:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  F:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
  F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  F:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  F:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  F:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  F:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
  F:\WINDOWS\system32\crypserv.exe
  F:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  F:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  F:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  F:\WINDOWS\explorer.exe
  f:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  F:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  F:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  F:\Documents and Settings\Nicky\Bureaublad\hyjack\hijackthis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.celpvepgfkfueun.com/gYllWVi8FMUjCwnGVJfEbFE2VjlX96dGmhDy2kOz6GMMrQuxkrzHkw9A7/49lNwn.cgi
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.magicfm.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.xxxs.nl/xxxs.asp
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - F:\PROGRA~1\DAP\dapbho.dll
  O2 - BHO: (no name) - {002B5A62-0DE9-9F63-7A29-928BBA0E3DAF} - F:\DOCUME~1\Nicky\APPLIC~1\gramcompwindow\meal aim.exe
  O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - F:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItBHO.dll
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - F:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - F:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - F:\PROGRA~1\DAP\dapiebar.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - F:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - F:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE F:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] F:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "F:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [RegKillElbyCheck] "F:\Program Files\Elaborate Bytes\DVD Region Killer\ElbyCheck.exe" /L RegKill
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "F:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] F:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [vlqjymbsguuy] F:\WINDOWS\System32\pexxmsfs.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] F:\PROGRA~1\SymNetDrv\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [creative surf rect curb] F:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Dog Bold Creative Surf\01 idol.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] F:\PROGRA~1\SymNetDrv\SNDMon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Plus Option] F:\DOCUME~1\Nicky\APPLIC~1\Active great five\barbpoke.exe
  O4 - Startup: Snelkoppeling naar UITLAAT.lnk = F:\Documents and Settings\Nicky\Bureaublad\UITLAAT.txt
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = F:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = F:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - F:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - F:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
  O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - F:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab28177.cab
  O16 - DPF: {01FE8D0A-51AD-459B-B62B-85E135128B32} (DD_v4.DDv4) - http://www.drivershq.com/DD_v4.CAB
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.8.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
  O16 - DPF: {E123BED4-B8C7-42BB-958F-F13CA77EF95D} (Anark Client ActiveX Control) - http://install.anark.com/client/version2/windows-ie/en/AMClient.cab
  O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation Service - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Proxy Service - Symantec Corporation - F:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
  O23 - Service: Crypkey License - Unknown - crypserv.exe (file missing)
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown - F:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - F:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager - Symantec Corporation - F:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - F:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - F:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - F:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

  alvast bedankt

  [het gaat voornamelijk om die searchweb2.com troep, misschien heeft iemand anders al dit probleem gehad en kunt u mij die link van dat forum geven ]

 • #2
  [EDIT]Bericht verwijderd.[/EDIT]
  Last edited by Buffy; 02-01-05, 14:15.

  Comment


  • #3
   Ik heb je vorige bericht verwijderd, want:

   Het "kicken" van een topic, dwz het plaatsen van een post om de topic onder de aandacht te brengen, is toegestaan mits er minimaal 72 uur (3 dagen) tussen de kick en de vorige post inzitten. De mensen op dit forum hebben ook een privéleven. Houd daar aub rekening mee. We doen dit allemaal vrijwillig om jou te helpen. Hier zal serieus streng op toe worden gezien. We weten dat je een probleem hebt en snel een oplossing wil, maar het "voordringen" en boos worden is simpelweg onbeleefd en niet netjes. We doen ons best om iedereen zo snel mogelijk te helpen. Is je topic na deze 72 uur nog onbeantwoord is hij misschien per ongeluk over het hoofd gezien. Dan mag je hem wel "kicken".


   Rustig afwachten tot je log is bekeken alsjeblieft. Je bent niet de enige met vervelende problemen op de pc.

   Comment


   • #4
    duurt al 2 weken

    Comment


    • #5
     Excuses, je log is over het hoofd gezien.

     Wil je even een nieuw log maken en dat hier plaatsen? In twee weken kan veel veranderen. Ik zal proberen er dan zo snel mogelijk naar te kijken.

     Comment


     • #6
      van die seare2web.com ben ik geloof ik af, want daar heb ik geen last meer van, tenzij jullie nog sporen ervan zien

      ik heb nu het probleem dat wanneer ik op bijv, een plaatje met de rechter muisknop klik dat mn buroblad [explorer] en ook in mappen afsluit en opnieuw opstart

      ik hoop dat jullie een oplossing hebben






      Logfile of HijackThis v1.99.0
      Scan saved at 17:38:09, on 7-1-2005
      Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
      MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

      Running processes:
      F:\WINDOWS\System32\smss.exe
      F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
      F:\WINDOWS\system32\services.exe
      F:\WINDOWS\system32\lsass.exe
      F:\WINDOWS\system32\svchost.exe
      F:\WINDOWS\System32\svchost.exe
      F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
      F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
      F:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
      F:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
      F:\WINDOWS\system32\crypserv.exe
      F:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
      F:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
      F:\WINDOWS\System32\svchost.exe
      F:\WINDOWS\Explorer.EXE
      F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
      F:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
      F:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
      F:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
      F:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
      f:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
      F:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
      F:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
      F:\Program Files\Warez P2P Client\warez.exe
      F:\Program Files\Winamp\winamp.exe
      F:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
      F:\Documents and Settings\Nicky\Bureaublad\hyjack\hijackthis.exe

      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.ysqxrhijtnfiujpp.biz/gYllWVi8FMUjCwnGVJfEbFE2VjlX96dGmhDy2kOz6GO_HN1Rr1GBWw9A7/49lNwn.php
      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://forum.scooterforum.net/forum/showthread.php?t=64507&page=6&pp=30
      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.xxxs.nl/xxxs.asp
      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
      O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - F:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItBHO.dll
      O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
      O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - F:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
      O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - F:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
      O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - F:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
      O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - F:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll
      O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE F:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
      O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
      O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] F:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "F:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
      O4 - HKLM\..\Run: [RegKillElbyCheck] "F:\Program Files\Elaborate Bytes\DVD Region Killer\ElbyCheck.exe" /L RegKill
      O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "F:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
      O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] F:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] F:\PROGRA~1\SymNetDrv\SNDMon.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [vlqjymbsguuy] F:\WINDOWS\System32\pexxmsfs.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] F:\Program Files\Winamp\winampa.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "F:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
      O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] F:\PROGRA~1\SymNetDrv\SNDMon.exe
      O4 - HKCU\..\Run: [Plus Option] F:\DOCUME~1\Nicky\APPLIC~1\Active great five\barbpoke.exe
      O4 - Startup: Snelkoppeling naar UITLAAT.lnk = F:\Documents and Settings\Nicky\Bureaublad\UITLAAT.txt
      O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = F:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
      O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
      O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
      O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = F:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
      O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
      O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
      O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
      O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
      O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
      O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab28177.cab
      O16 - DPF: {01FE8D0A-51AD-459B-B62B-85E135128B32} (DD_v4.DDv4) - http://www.drivershq.com/DD_v4.CAB
      O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
      O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.8.cab
      O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
      O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
      O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
      O16 - DPF: {E123BED4-B8C7-42BB-958F-F13CA77EF95D} (Anark Client ActiveX Control) - http://install.anark.com/client/version2/windows-ie/en/AMClient.cab
      O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
      O23 - Service: Symantec Password Validation Service - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
      O23 - Service: Symantec Proxy Service - Symantec Corporation - F:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
      O23 - Service: Crypkey License - Unknown - crypserv.exe (file missing)
      O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown - F:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
      O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - F:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
      O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager - Symantec Corporation - F:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
      O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - F:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
      O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - F:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
      O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - F:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
      O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
      O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

      Comment


      • #7
       Hoi,

       SearchWeb2 (oftewel Lop.com) is nog niet bepaald weg hoor. Maar daar gaan we nu verandering in brengen:


       1. Scan met HijackThis en vink de volgende items aan:

       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.ysqxrhijtnfiujpp.biz/gYll...9A7/49lNwn.php

       O4 - HKLM\..\Run: [vlqjymbsguuy] F:\WINDOWS\System32\pexxmsfs.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [Plus Option] F:\DOCUME~1\Nicky\APPLIC~1\Active great five\barbpoke.exe

       O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache...tup1.0.0.8.cab
       Sluit alle vensters behalve HijackThis zelf en klik op "Fix checked".

       2. Herstart de pc in veilige modus.
       Mocht je niet weten hoe dat moet, kijk dan hier even: http://www.virushelp.nl/veilige_modus.htm

       Zorg ervoor dat verborgen bestanden en mappen worden weergegeven.
       Hier kun je lezen hoe dat moet: http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1117602.htm

       Verwijder nu, in veilige modus dus, de volgende map:

       F:\Documents and Settings\Nicky\Application Data\Active great five <- die map

       3. Herstart de pc in 'normale modus'.

       4. Maak een nieuw log en plaats dat hier.

       Comment


       • #8
        Logfile of HijackThis v1.99.0
        Scan saved at 18:04:15, on 7-1-2005
        Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
        MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

        Running processes:
        F:\WINDOWS\System32\smss.exe
        F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
        F:\WINDOWS\system32\services.exe
        F:\WINDOWS\system32\lsass.exe
        F:\WINDOWS\system32\svchost.exe
        F:\WINDOWS\System32\svchost.exe
        F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
        F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
        F:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
        F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
        F:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
        F:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
        F:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
        F:\WINDOWS\system32\crypserv.exe
        F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
        F:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
        F:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
        F:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
        F:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
        F:\WINDOWS\System32\svchost.exe
        F:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
        F:\WINDOWS\explorer.exe
        F:\Documents and Settings\Nicky\Bureaublad\hyjack\hijackthis.exe
        F:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://forum.scooterforum.net/forum/showthread.php?t=64507&page=6&pp=30
        R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.xxxs.nl/xxxs.asp
        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
        O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - F:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItBHO.dll
        O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
        O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - F:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
        O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - F:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
        O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - F:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
        O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - F:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll
        O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE F:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
        O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
        O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] F:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "F:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
        O4 - HKLM\..\Run: [RegKillElbyCheck] "F:\Program Files\Elaborate Bytes\DVD Region Killer\ElbyCheck.exe" /L RegKill
        O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "F:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
        O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] F:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] F:\PROGRA~1\SymNetDrv\SNDMon.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] F:\Program Files\Winamp\winampa.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "F:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
        O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] F:\PROGRA~1\SymNetDrv\SNDMon.exe
        O4 - Startup: Snelkoppeling naar UITLAAT.lnk = F:\Documents and Settings\Nicky\Bureaublad\UITLAAT.txt
        O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = F:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
        O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
        O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
        O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = F:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
        O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
        O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
        O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
        O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
        O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
        O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab28177.cab
        O16 - DPF: {01FE8D0A-51AD-459B-B62B-85E135128B32} (DD_v4.DDv4) - http://www.drivershq.com/DD_v4.CAB
        O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
        O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
        O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
        O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
        O16 - DPF: {E123BED4-B8C7-42BB-958F-F13CA77EF95D} (Anark Client ActiveX Control) - http://install.anark.com/client/version2/windows-ie/en/AMClient.cab
        O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
        O23 - Service: Symantec Password Validation Service - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
        O23 - Service: Symantec Proxy Service - Symantec Corporation - F:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
        O23 - Service: Crypkey License - Unknown - crypserv.exe (file missing)
        O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown - F:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
        O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - F:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
        O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager - Symantec Corporation - F:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
        O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - F:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
        O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - F:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
        O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - F:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
        O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
        O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

        maar nogsteeds dat met mn rechtermuis=knop

        Comment


        • #9
         Je log is nu schoon...

         Comment


         • #10
          ok, tnQ

          Comment

          Sorry, you are not authorized to view this page
          Working...
          X
          😀
          🥰
          🤢
          😎
          😡
          👍
          👎