Mededeling

Collapse
No announcement yet.

hijacklog

Collapse
X
 •  
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • hijacklog

  Verplaatst van HijackThis vragen/problemen naar HijackThis (logs).


  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 22:17:23, on 2-1-05
  Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\VIRUSSCAN\AVSYNMGR.EXE
  C:\WINDOWS\NECUTRAY.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\VIRUSSCAN\VSSTAT.EXE
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\VIRUSSCAN\VSHWIN32.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\VIRUSSCAN\AVCONSOL.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\CREATIVE\SBLIVE\AUDIOHQ\AHQTB.EXE
  C:\PROGRAM FILES\CREATIVE\SURROUNDMIXER\CTSYSVOL.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ADAPTEC\DIRECTCD\DIRECTCD.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  C:\WINDOWS\WEBC3LCH.EXE
  C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
  C:\PROGRAM FILES\SUPPORT.COM\BIN\TGCMD.EXE
  C:\PROGRAM FILES\BROWSER MOUSE\BROWSER MOUSE\1.0\LWBWHEEL.EXE
  C:\PROGRAM FILES\CHELLO\CHELLOMESSENGER.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\USBMONIT.EXE
  C:\PROGRAM FILES\SCANSOFT\OMNIPAGESE\OPWARE32.EXE
  C:\WINDOWS\TPPALDR.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\NTCPL.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MESSENGER\MSMSGS.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\OSA.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\WORKS SHARED\WKCALREM.EXE
  C:\PROGRAM FILES\PINNACLE\STUDIO PCTV\TELETEXT\WEBSERVER.EXE
  C:\PROGRAM FILES\CAERE\PAGEKEEPER30\SYSTEM\PKJOBS.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ULEAD SYSTEMS\ULEAD PHOTO EXPRESS 3.0 SE\CALCHECK.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  C:\PROGRAM FILES\INCREDIMAIL\BIN\IMAPP.EXE
  C:\PROGRAM FILES\PINNACLE\SHARED FILES\FILTER\SERVER.EXE
  C:\PROGRAM FILES\CAERE\PAGEKEEPER30\SYSTEM\PKTOPASS.EXE
  C:\PROGRAM FILES\CAERE\PAGEKEEPER30\SYSTEM\PKSLAPI.EXE
  C:\PROGRAM FILES\PINNACLE\SHARED FILES\FILTER\VBI_SERVER.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\VIRUSSCAN\WEBSCANX.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\HPZSTATX.EXE
  C:\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://home.nld.chello.nl/ssi/welcome/welcome.php?url=search
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/EnterOne/Portal/portal.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/EnterOne/Portal/portal.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door chello broadband n.v.
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.rott.chello.nl:8080
  O2 - BHO: REALBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-C0FF-FD60B590A87D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\REAL\TOOLBAR\REALBAR.DLL
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O3 - Toolbar: REALBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-C0FF-FD60B590A87D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\REAL\TOOLBAR\REALBAR.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] c:\windows\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] c:\windows\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\PROGRAM FILES\CREATIVE\SURROUNDMIXER\CTSYSVOL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Adaptec DirectCD] C:\PROGRA~1\ADAPTEC\DIRECTCD\DIRECTCD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [hpppta] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP PrecisionScan\PrecisionScan Pro\hpppta.exe /ICON
  O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [WebCam III SetFirst] webc3uns setfirst
  O4 - HKLM\..\Run: [WebCam Autolaunch] webc3lch
  O4 - HKLM\..\Run: [Initialize8x8] c:\windows\pinnacle\PCTV\8x8_init.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ChelloDesktop] C:\Program Files\chello\ChelloDesktop.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server
  O4 - HKLM\..\Run: [IncrediMail] C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c
  O4 - HKLM\..\Run: [LWBMOUSE] C:\Program Files\Browser Mouse\Browser Mouse\1.0\lwbwheel.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRAM FILES\MOUSEWARE\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ChelloBackground] C:\Program Files\chello\ChelloMessenger.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [Gene USB Monitor] c:\windows\SYSTEM\USBMonit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] c:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Necutray] NECUTRAY.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [webscan] C:\PROGRAM FILES\ACCELERATION SOFTWARE\ANTI-VIRUS\STOPSIGNAV.EXE -k
  O4 - HKLM\..\Run: [TPP Auto Loader] C:\WINDOWS\TPPALDR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplD] C:\WINDOWS\SYSTEM\NTCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [McAfeeVirusScanService] C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\AVSYNMGR.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [MoneyAgent] "C:\Program Files\Microsoft Money\System\Money Express.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Startup: Office Startup.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
  O4 - Startup: Microsoft Works Calendar Reminders.lnk = C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
  O4 - Startup: WebServer.lnk = C:\Program Files\Pinnacle\Studio PCTV\TeleText\WebServer.exe
  O4 - Startup: PageKeeper Taken.lnk = C:\Program Files\Caere\PageKeeper30\system\PKJobs.exe
  O4 - Startup: Ulead Photo Express 3.0 SE Calendar Checker.lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 3.0 SE\CalCheck.exe
  O4 - Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra button: Dell Home - {22B39680-7F90-11D4-8EF7-90806EC10000} - http://www.euro.dell.com/countries/nl/nld/gen/default.htm (file missing) (HKCU)
  O12 - Plugin for .mov: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin.dll
  O12 - Plugin for .mid: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin.dll
  O16 - DPF: {01111F00-3E00-11D2-8470-0060089874ED} (Support.com Installer) - http://quickfix.chello.nl/sdccommon/download/tgctlins.cab
  O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (LaunchApp.clsDefault) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB
  O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (chelloInstall.Install) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB
  O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - http://www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab
  O16 - DPF: {18D9C485-7EEC-4395-95DA-DC3875B10E81} (TEInstallPlugIn) - http://www.skylinesoft.com/interactive/terraexplorer/install/TEInstallPlugIn.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game18.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  Last edited by Buffy; 02-01-05, 22:25.

 • #2
  Hoi,

  Ga via configuratiescherm naar software > programma's wijzigen/verwijderen en kijk of switch aanwezig is en de-installeer die.

  Reboot daarna je pc.

  * Zorg ervoor dat je verborgen mappen en bestanden weergegeven zijn. Hoe deze weer te geven.

  * Start hijackthis en vink volgende items aan indien nog aanwezig:

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/EnterOne/Portal/portal.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/EnterOne/Portal/portal.html
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplD] C:\WINDOWS\SYSTEM\NTCPL.EXE


  * Sluit alle open vensters behalve hijackthis en klik: Fix Checked.

  * Zoek daarna via verkenner volgende items en verwijder deze manueel indien nog aanwezig:

  C:\WINDOWS\system32\ntcpl.exe <==dit bestand
  (Indien dit niet lukt, open je hijackthis, klik op config rechts onderaan > misc tools > Open process manager en selecteer C:\WINDOWS\SYSTEM\NTCPL.EXE en klik op Kill proces. Dan zal je wel in staat zijn om ntcpl.exe manueel te verwijderen achteraf.)

  C:\Program Files\EnterOne <== deze map verwijderen

  * Reboot je pc en post een nieuw hijackthislogje.
  Microsoft MVP - Consumer Security
  Director of Research @ Malwarebytes
  Mijn Blog

  Comment


  • #3
   Bedankt voor de snelle reactie. Om je reactie te kunnen bekijken heb ik de URL van EnterOne al uit mijn E-mail-eigenschappen verwijdert en daarna op de aangegeven wijze het programma Switch gedeinstalleert. Ik heb daarna niets meer kunnen vinden aan mappen of bestanden wat te maken heeft met EnterOne of met NTCPL.EXE, zodat ik aanneem dat je aktie mij verlost heeft van alle porno pop-ups/niet welkome snelkoppelingen/url-adressen.
   Bij deze de gevraagde log:
   Logfile of HijackThis v1.99.0
   Scan saved at 14:54:58, on 5-1-05
   Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
   MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

   Running processes:
   C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
   C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
   C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\VIRUSSCAN\AVSYNMGR.EXE
   C:\WINDOWS\NECUTRAY.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
   C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\VIRUSSCAN\VSSTAT.EXE
   C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
   C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\VIRUSSCAN\VSHWIN32.EXE
   C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\VIRUSSCAN\AVCONSOL.EXE
   C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
   C:\PROGRAM FILES\CREATIVE\SBLIVE\AUDIOHQ\AHQTB.EXE
   C:\PROGRAM FILES\CREATIVE\SURROUNDMIXER\CTSYSVOL.EXE
   C:\PROGRAM FILES\ADAPTEC\DIRECTCD\DIRECTCD.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
   C:\WINDOWS\WEBC3LCH.EXE
   C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
   C:\PROGRAM FILES\SUPPORT.COM\BIN\TGCMD.EXE
   C:\PROGRAM FILES\BROWSER MOUSE\BROWSER MOUSE\1.0\LWBWHEEL.EXE
   C:\PROGRAM FILES\CHELLO\CHELLOMESSENGER.EXE
   C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\USBMONIT.EXE
   C:\PROGRAM FILES\SCANSOFT\OMNIPAGESE\OPWARE32.EXE
   C:\WINDOWS\TPPALDR.EXE
   C:\PROGRAM FILES\MESSENGER\MSMSGS.EXE
   C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\OSA.EXE
   C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\WORKS SHARED\WKCALREM.EXE
   C:\PROGRAM FILES\PINNACLE\STUDIO PCTV\TELETEXT\WEBSERVER.EXE
   C:\PROGRAM FILES\CAERE\PAGEKEEPER30\SYSTEM\PKJOBS.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
   C:\PROGRAM FILES\ULEAD SYSTEMS\ULEAD PHOTO EXPRESS 3.0 SE\CALCHECK.EXE
   C:\PROGRAM FILES\INCREDIMAIL\BIN\IMAPP.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
   C:\PROGRAM FILES\PINNACLE\SHARED FILES\FILTER\SERVER.EXE
   C:\PROGRAM FILES\CAERE\PAGEKEEPER30\SYSTEM\PKTOPASS.EXE
   C:\PROGRAM FILES\CAERE\PAGEKEEPER30\SYSTEM\PKSLAPI.EXE
   C:\PROGRAM FILES\PINNACLE\SHARED FILES\FILTER\VBI_SERVER.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
   C:\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://home.nld.chello.nl/ssi/welcome/welcome.php?url=search
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = about:blank
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door chello broadband n.v.
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.rott.chello.nl:8080
   O2 - BHO: REALBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-C0FF-FD60B590A87D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\REAL\TOOLBAR\REALBAR.DLL
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
   O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
   O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
   O3 - Toolbar: REALBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-C0FF-FD60B590A87D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\REAL\TOOLBAR\REALBAR.DLL
   O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] c:\windows\scanregw.exe /autorun
   O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] c:\windows\taskmon.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
   O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
   O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\PROGRAM FILES\CREATIVE\SURROUNDMIXER\CTSYSVOL.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [Adaptec DirectCD] C:\PROGRA~1\ADAPTEC\DIRECTCD\DIRECTCD.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [hpppta] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP PrecisionScan\PrecisionScan Pro\hpppta.exe /ICON
   O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [WebCam III SetFirst] webc3uns setfirst
   O4 - HKLM\..\Run: [WebCam Autolaunch] webc3lch
   O4 - HKLM\..\Run: [Initialize8x8] c:\windows\pinnacle\PCTV\8x8_init.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [ChelloDesktop] C:\Program Files\chello\ChelloDesktop.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server
   O4 - HKLM\..\Run: [IncrediMail] C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c
   O4 - HKLM\..\Run: [LWBMOUSE] C:\Program Files\Browser Mouse\Browser Mouse\1.0\lwbwheel.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRAM FILES\MOUSEWARE\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [ChelloBackground] C:\Program Files\chello\ChelloMessenger.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
   O4 - HKLM\..\Run: [Gene USB Monitor] c:\windows\SYSTEM\USBMonit.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] c:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Necutray] NECUTRAY.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [webscan] C:\PROGRAM FILES\ACCELERATION SOFTWARE\ANTI-VIRUS\STOPSIGNAV.EXE -k
   O4 - HKLM\..\Run: [TPP Auto Loader] C:\WINDOWS\TPPALDR.EXE
   O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
   O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
   O4 - HKLM\..\RunServices: [McAfeeVirusScanService] C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\AVSYNMGR.EXE
   O4 - HKCU\..\Run: [MoneyAgent] "C:\Program Files\Microsoft Money\System\Money Express.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
   O4 - Startup: Office Startup.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
   O4 - Startup: Microsoft Works Calendar Reminders.lnk = C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
   O4 - Startup: WebServer.lnk = C:\Program Files\Pinnacle\Studio PCTV\TeleText\WebServer.exe
   O4 - Startup: PageKeeper Taken.lnk = C:\Program Files\Caere\PageKeeper30\system\PKJobs.exe
   O4 - Startup: Ulead Photo Express 3.0 SE Calendar Checker.lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 3.0 SE\CalCheck.exe
   O4 - Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
   O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
   O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
   O9 - Extra button: Dell Home - {22B39680-7F90-11D4-8EF7-90806EC10000} - http://www.euro.dell.com/countries/nl/nld/gen/default.htm (file missing) (HKCU)
   O12 - Plugin for .mov: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin.dll
   O12 - Plugin for .mid: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin.dll
   O16 - DPF: {01111F00-3E00-11D2-8470-0060089874ED} (Support.com Installer) - http://quickfix.chello.nl/sdccommon/download/tgctlins.cab
   O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (LaunchApp.clsDefault) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB
   O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (chelloInstall.Install) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB
   O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - http://www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab
   O16 - DPF: {18D9C485-7EEC-4395-95DA-DC3875B10E81} (TEInstallPlugIn) - http://www.skylinesoft.com/interactive/terraexplorer/install/TEInstallPlugIn.cab
   O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game18.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab

   Comment


   • #4
    Ziet er terug goed uit.

    Indien je je startpagina niet zelf hebt ingesteld op about:blank mag je de 2e regel in je log fixen.

    Happy surfing again!
    Microsoft MVP - Consumer Security
    Director of Research @ Malwarebytes
    Mijn Blog

    Comment

    Sorry, you are not authorized to view this page
    Working...
    X
    😀
    🥰
    🤢
    😎
    😡
    👍
    👎