Op 28 oktober heeft een koerier een brief op de mat van EstDomains gedeponeerd.
Deze was afkomstig van het ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; de organisatie die de afgifte van domeinen en IP-nummers regeld).

In de brief werd bevestigd wat eigenlijk al bekend was ....
Notice of termination of ICANN registrar accreditation agreement
Oftewel, ICANN ontneemt EstDomains het recht om domeinen en IP-nummers uit te geven en te beheren, wegens fraude, valsheid in geschriften enz. enz. door de directeur van EstDomains mr. Vladimir Tsastsin.
Verder zullen alle 281.000 domeinen, die EstDomains nu beheerd, moeten worden ondergebracht bij een andere, door het ICANN geaccepteerde, hoster.

Dit alles zal plaatsvinden voor aanstaande 12 november (morgen dus ....).

EstDomains zal slechts weer als hoster kunnen gaan optreden als de heer Tsastsin z'n functie neerlegd.

Dit alles is natuurlijk goed nieuws ... Laten we echter niet te vroeg juichen, want ik denk dat een grote criminele organisatie als EstDomains best wel in staat zal blijken dit Zwaard van Damocles af te weren.

Aanvulling
EstDomains heeft op 4 november gereageerd op de brief van ICANN.
Volgens hun zeggen heeft Vladimir Tsastsin op 16 juni beroep tegen het vonnis aangetekend bij het hof van Estland.
Op 25 juni heeft hij z'n functie bij Estland neergelegd.
In de brief wordt dan ook aan ICANN gevraagd om de geplande aktie tegen EstDomains op te schorten tot er een uitslag op het beroep is ....

Wat EstDomains echter niet vermeldt is dat het hof het beroep al op 7 juli had afgewezen .......

Ik ben heel benieuwd wat de volgende truc van EstDomains zal zijn ........

Wordt vervolgd